Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 19 mei 2022
Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202101438
Het verzoek wordt afgewezen omdat bij verzoekster geen sprake is van verminking dan wel van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis in de vorm van een ernstige bewegingsbeperking of onbehandelbaar smetten.

Verzoekster heeft na aanzienlijk gewichtsverlies klachten als gevolg van een buikbreuk, (darm)hernia en huidoverschot van haar buik. De ziektekostenverzekeraar heeft de in dit verband aangevraagde buikwandcorrectie afgewezen. De commissie overweegt dat ...

Gepubliceerd op 19 mei 2022
Bindend advies GcZ, 18 mei 2022, SKGZ202101561
Verzoekster heeft geen aanspraak op de Carp-X spalk op grond van de zorgverzekering .

De zorgverzekering biedt dekking voor hulpmiddelen ter correctie van gestoorde functies van het bewegingssysteem toe te passen bij een ernstige aandoening en waarop de verzekerde permanent - dat wil zeggen levenslang - is aangewezen. De Carp-X is niet ...

Gepubliceerd op 19 mei 2022
Bindend advies GcZ, 19 mei 2022, SKGZ202100309
Verzoeker heeft geen recht op een hogere vergoeding voor de operatie die hij in Duitsland heeft ondergaan of op vergoeding van de reiskosten die hij in dit verband heeft gemaakt

Verzoeker heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor vergoeding van een operatie in Duitsland. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag goedgekeurd en aan verzoeker een vergoeding toegekend van € 1.778,24. Deze vergoeding is ...