Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 1 juli 2022
Bindend advies GcZ, 30 juni 2022, SKGZ202101809
Verzoekster heeft geen recht op vergoeding van de zorg die zij in Zwitserland heeft ondergaan. De ziektekostenverzekeraar dient de second opinion wel te vergoeden.

Verzoekster is naar Zwitserland afgereisd om daar een second opinion en een operatieve ingreep te ondergaan. De commissie oordeelt dat verzoekster aan de voorwaarden voldoet om voor vergoeding van de second opinion in aanmerking te komen ten laste van ...

Gepubliceerd op 1 juli 2022
Bindend advies GcZ, 1 juli 2022, SKGZ202102039
Verzoekster heeft geen aanspraak op een haarwerk ten laste van de zorgverzekering omdat de zorgaanbieder niet aan de voorwaarden van de ziektekostenverzekeraar voldoet.

Verzoekster heeft een indicatie voor een haarwerk. De zorgaanbieder van haar keuze is echter niet gecontracteerd door de ziektekostenverzekeraar en voldoet niet aan de voorwaarden uit het Reglement hulpmiddelen. Zij is niet erkend volgens de Erkenningsregeling ...

Gepubliceerd op 29 juni 2022
Bindend advies GcZ, 28 juni 2022, SKGZ202102341
Geen aanspraak op hoortoestellen uit de buitencategorie ten laste van de zorgverzekering, andersluidende telefonische toezegging niet aannemelijk gemaakt, substitutie niet mogelijk.

Omdat het gehoor van verzoekster op enig moment slechter begon te worden, heeft zij zich via een KNO-arts tot een audicien gewend. Na twee soorten hoortoestellen te hebben geprobeerd, heeft verzoekster contact gehad met de ziektekostenverzekeraar. Toen ...