Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 19 oktober 2020
Bindend advies GcZ, 16 oktober 2020, SKGZ201902406
Verzoekster heeft geen (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg

Verzoekster heeft op 18 en 19 juni 2019 een tandheelkundige behandeling ondergaan. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding van de kosten hiervan afgewezen. De commissie beslist dat verzoekster geen indicatie heeft voor bijzondere tandheelkundige zorg, ...

Gepubliceerd op 19 oktober 2020
Bindend advies GcZ, 16 oktober 2020, SKGZ202000619
De commissie beslist dat geen aanspraak bestaat op implantaten in combinatie met een vaste constructie.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd om een in Portugal uit te voeren implantaatbehandeling in combinatie met een vaste constructie te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker meegedeeld dat hij alleen aanspraak heeft op een ...

Gepubliceerd op 16 oktober 2020
Bindend advies GcZ, 14 oktober 2020, SKGZ202000710
Kinesiologie is niet gedekt onder de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering

Verzoekster heeft in Spanje onder andere kinesiologische behandelingen ondergaan. Zij stelt hiervoor voorafgaand toestemming te hebben gekregen van de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen op de grond dat deze ...