Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 7 oktober 2021
Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002000
De ziektekostenverzekeraar is tekort geschoten in het nakomen van de verzekeringsovereenkomst en dient een schadevergoeding te voldoen. Verder heeft de ziektekostenverzekeraar de declaraties van de fysiotherapeut in 2019 correct afgehandeld.

Verzoeker heeft op grond van de zorgverzekering recht op een adequaat functionerend hulpmiddel, in zijn geval een zuurstofconcentrator. Op het moment dat de zuurstrofconcentrator niet meer naar behoren werkte, heeft verzoeker hierover contact opgenomen ...

Gepubliceerd op 7 oktober 2021
Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ201901760
Sulpiride 25 mg niet kan worden beschouwd als rationele farmacotherapie.

Verzoekster vraagt om vergoeding van de kosten van het magistraal bereid geneesmiddel sulpiride 25 mg. Sulpiride 25 mg behoort niet tot de geregistreerde, door de Minister van VWS aangewezen geneesmiddelen, die zijn vermeld op bijlage 1 Rzv. Omdat sprake ...

Gepubliceerd op 7 oktober 2021
Bindend advies GcZ, 6 oktober 2021, SKGZ202002445
Er was sprake van een betalingsachterstand zodat de aanvullende ziektekostenverzekering terecht werd beëindigd.

De ziektekostenverzekeraar heeft met ingang van 1 november 2019 de aanvullende ziektekostenverzekering van verzoekster beëindigd omdat de premies voor de maanden juli 2019 (€ 119,30), augustus 2019 (€ 119,50) en november 2019 (€ 112,-) niet waren voldaan. ...