Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 7 mei 2021
Bindend advies GcZ, 6 mei 2021, SKGZ202002371
Partijen hebben ter zitting overeenstemming bereikt.

De commissie stelt vast dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt. De ziektekostenverzekeraar zal de afwijzing van de aanvraag op de grond dat verzoekster het PGB vv niet zelfstandig zou kunnen beheren, ongedaan maken. De eerder ingediende ...

Gepubliceerd op 7 mei 2021
Bindend advies GcZ, 7 mei 2021, SKGZ202002387
De ziektekostenverzekeraar heeft de juiste DBC-zorgproductcodes gehanteerd.

Verzoekster heeft een medisch specialistische behandeling ondergaan in de Verenigde Staten en de kosten hiervan gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft hiervoor een gedeeltelijke vergoeding verleend. Verzoekster is ...

Gepubliceerd op 7 mei 2021
Bindend advies GcZ, 7 mei 2021, SKGZ202001768
De door de indicerend wijkverpleegkundige opgestelde indicatie is leidend. Er kunnen niet meer uren worden toegekend dan zijn geïndiceerd.

Verzoekster ontvangt al jarenlang een PGB vv. In 2019 was dit op basis van 19 uren en 30 minuten Persoonlijke Verzorging per week. Voor het jaar 2020 is een nieuwe aanvraag gedaan voor een vergelijkbaar aantal uren. De ziektekostenverzekeraar heeft telefonisch ...