Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 24 januari 2022
Bindend advies GcZ, 24 januari 2022, SKGZ202101416
Toepassing van AMSJI-implantaten is geen zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk.

Verzoeker lijdt aan de erfelijke aandoening ectodermale dysplasie met als gevolg dat zijn kaak erg dun is en dat veel tanden en kiezen ontbreken. Om de tandheelkundige functie te herstellen draagt verzoeker zowel boven als onder een gebitsprothese. Inmiddels ...

Gepubliceerd op 20 januari 2022
Bindend advies GcZ, 19 januari 2022, SKGZ202100216
In de gegeven omstandigheden leidt toepassing van artikel 29 van de zorgverzekering tot een uitkomst die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Verzoekster ontvangt al enige jaren zorg van een niet door de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2019 heeft zij hiervoor een voorafgaande machtiging van de ziektekostenverzekeraar nodig. De indicatie van verzoekster ...

Gepubliceerd op 20 januari 2022
Bindend advies GcZ, 19 januari 2022, SKGZ202100362
De ziektekostenverzekeraar heeft bij de totstandkoming van zijn beslissing procedureel niet de zorgvuldigheid in acht genomen die van hem mag worden verwacht. Daarom is hij gehouden aan verzoekster een PGB vv toe te kennen conform de gestelde indicatie.

Verzoekster heeft een indicatie laten stellen door een wijkverpleegkundige en bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. De ziektekostenverzekeraar had twijfels bij de indicatie, en heeft hierover Argonaut Advies benaderd. ...