Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 9 juni 2021
Bindend advies GcZ, 4 juni 2021, SKGZ202001804
Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat de indicerend wijkverpleegkundige heeft verklaard dat de zorg door haar netwerk kan worden verleend.

Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te beoordelen welke inzet van het netwerk van een verzekerde mag worden verwacht. Deze zorg wordt niet betrokken bij de indicatiestelling. Dit betekent dat de zorgverzekeraar voor deze zorg geen PGB vv hoeft ...

Gepubliceerd op 9 juni 2021
Bindend advies GcZ, 7 juni 2021, SKGZ201902617
Verzoekster komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar haar met ingang van 1 februari 2017 aan te melden als wanbetaler bij het CAK. Daarnaast betwist verzoekster de door de ziektekostenverzekeraar gestelde betalingsachterstand.

De commissie overweegt dat verzoekster niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij meer of andere betalingen heeft gedaan dan blijken uit de opgave van de ziektekostenverzekeraar. Daarom is de betalingsachterstand juist vastgesteld. Ook is verzoekster terecht ...

Gepubliceerd op 9 juni 2021
Bindend advies GcZ, 7 juni 2021, SKGZ202001927
De ziektekostenverzekeraar moest de brieven als bedoeld in de artikelen 18a tot en met 18c Zvw versturen voordat hij verzoeker kon aanmelden als wanbetaler bij het CAK.

Verzoeker komt op tegen de beslissingen van de ziektekostenverzekeraar om hem met ingang van 1 juni 2010, 1 juni 2013, en 1 februari 2017 aan te melden als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen respectievelijk het CAK. Ook bestrijdt verzoeker ...