Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 20 februari 2020
Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201900379

Tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar is een regeling tegen finale kwijting tot stand gekomen. De ziektekostenverzekeraar beroept zich op dwaling. De commissie oordeelt dat de regeling tot stand is gekomen op basis van de mededeling van verzoekster ...

Gepubliceerd op 20 februari 2020
Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201900679

Verzoeker heeft bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag ingediend voor protonentherapie, uit te voeren te München, Duitsland. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat niet is gebleken dat verzoeker is aangewezen op de aangevraagde ...

Gepubliceerd op 20 februari 2020
Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901432

Verzoekster wenst aanspraak te maken op een bariatrische ingreep in België. Zij is van mening dat van haar niet mag worden verwacht dat zij voorafgaand aan deze ingreep een multidisciplinair traject doorloopt, gelet op haar specifieke medische situatie. ...