Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 7 december 2021
Bindend advies GcZ, 7 december 2021, SKGZ202100361
Niet aannemelijk is dat verzoeker redelijkerwijs was aangewezen op vervanging van zijn hoortoestellen binnen de gebruikstermijn van vijf jaar. Of hem is toegezegd dat hij elke vijf jaar vervangende hoortoestellen mocht aanschaffen kan in het midden blijven, nu deze termijn nog niet was verstreken.

In de verzekeringsvoorwaarden is ten aanzien van hoortoestellen bepaald dat de gebruikstermijn hiervan vijf jaar is. Verzoeker heeft binnen deze termijn twee nieuwe hoortoestellen aangeschaft. Partijen verschillen van mening of verzoeker aanspraak heeft ...

Gepubliceerd op 6 december 2021
Bindend advies GcZ, 6 december 2021, SKGZ202100571
Partijen hebben overeenstemming bereikt over de achterstand en afspraken gemaakt over de betalingen.

Er is tijdens de hoorzitting overeenstemming bereikt over de hoogte van de betalingsachterstand. Daarnaast hebben partijen ter zitting afspraken gemaakt over het voldoen van in de toekomst verschuldigde bedragen. Daarom komt de commissie aan een inhoudelijke ...

Gepubliceerd op 6 december 2021
Bindend advies GcZ, 6 december 2021, SKGZ202100076
De commissie oordeelt uitsluitend in het individuele geval. Medische noodzaak van het niet-preferente geneesmiddel niet aannemelijk gemaakt.

Tussen partijen was aanvankelijk in geschil of verzoeker vanwege medische noodzaak aanspraak had op vergoeding van de door hem gedeclareerde nota's die zien op de terhandstelling van CoAprovelĀ® in 2020. De zorgverzekeraar heeft zich bereid verklaard deze ...