Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 4 augustus 2020
Bindend advies GcZ, 29 juli 2020, SKGZ201902416
Verzoekster is gehouden de nota van de ziektekostenverzekeraar voor het op 4 juli 2019 door haar afgenomen middel VSM Solidago Virgaurea Oertinctuur te betalen.

Verzoekster had uit het declaratieoverzicht van 10 september 2019 kunnen afleiden dat met 'Verstrekking apotheek' VSM Solidago Virgaurea Oertinctuur werd bedoeld. De ziektekostenverzekeraar heeft terecht € 10,-- incassokosten in rekening gebracht vanwege ...

Gepubliceerd op 31 juli 2020
Beslissing inzake voorlopige voorziening, 22 juli 2020, SKGZ202001019

De commissie heeft het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. Verzoeker heeft al geruime tijd in toenemende mate laste van klachten als gevolg van een vergrote prostaat. Verzoeker wil worden behandeld met TULSA PRO behandeling, omdat deze de ...

Gepubliceerd op 30 juli 2020
Bindend advies GcZ, 29 juli 2020, SKGZ202000234
De commissie beslist dat niet vaststaat dat de schade aan het gebit is veroorzaakt door een ongeval.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Ondanks herhaalde verzoeken door de ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de gebitsschade ...