Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 18 januari 2021
Bindend advies GcZ, 15 januari 2021, SKGZ202001092
Een PGB vv kan niet worden toegekend op basis van meer uren zorg dan door de wijkverpleegkundige zijn geïndiceerd. Bij wijziging indicatie kan een nieuwe aanvraag worden gedaan. Dat zou zijn verteld dat dit niet mocht, is niet aannemelijk gemaakt.

Erflaatster heeft gedurende een aantal maanden zorg nodig gehad, die zij ontving van haar echtgenoot, dochter, zoons en schoondochter. De wijkverpleegkundige heeft bij erflaatster een indicatie gesteld, en er is een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. ...

Gepubliceerd op 15 januari 2021
Bindend advies GcZ, 15 januari 2021, SKGZ202000129
Er bestaat aanspraak op een orthodontische behandeling op grond van de zorgverzekering als sprake is van een ernstige aandoening aan het tand-kaak-mondstelsel én medebehandeling of diagnostiek van een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

De behandelend orthodontist heeft bij verzekerde een overjet van 14 mm vastgesteld. Om dit te verhelpen is een behandelplan opgesteld en is aan de ziektekostenverzekeraar gevraagd deze behandeling te vergoeden. Er bestaat slechts aanspraak op een orthodontische ...

Gepubliceerd op 11 januari 2021
Bindend advies GcZ, 8 januari 2021, SKGZ201902384
De verzekerde is verplicht een zorgovereenkomst op te stellen die voldoet aan bepaalde eisen, urenregistraties bij te houden die hij zelf controleert, en het te melden als hij wordt opgenomen in een eerstelijns verblijf.

Erflaatster had al enkele jaren een PGB vv. In 2019 deed zij een aanvraag voor verlenging hiervan. Op 1 mei 2019 vond een Bewust Keuze Gesprek plaats met de ziektekostenverzekeraar. Aan de hand hiervan kwam de ziektekostenverzekeraar tot de conclusie ...