Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 23 september 2020
Bindend advies GcZ, 23 september 2020, SKGZ201902590
Er bestaat alleen recht op een persoonsgebonden budget als de 'geneeskundige context' goed is onderbouwd en als sprake is van 'zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden'

Verzoeker wil een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging en heeft hiervoor een aanvraag ingediend bij de ziektekostenverzekeraar. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat volgens hem niet is geïndiceerd volgens het normenkader ...

Gepubliceerd op 22 september 2020
Bindend advies GcZ, 16 september 2020, SKGZ201902092
Een verzekerde kan slechts aanspraak maken op de Freestyle Libre als hiervoor een (verzekerings)indicatie bestaat

Verzoeker maakt aanspraak op de Freestyle Libre voor de periode van 1 januari 2019 tot 10 december 2019. Het is aan verzoeker aannemelijk te maken dat hij hiervoor een (verzekerings)indicatie heeft, zoals vermeld in het rapport dat door het Zorginstituut ...

Gepubliceerd op 22 september 2020
Bindend advies GcZ, 16 september 2020, SKGZ202000611
De commissie beslist dat de medische noodzaak voor gebruik van pleisters van het merk Sandoz ontbreekt.

Verzoekster gebruikt pleisters met de werkzame stof buprenorfine. Zij is gestart met pleisters van het merk Sun (preferent middel) en naderhand heeft zij afwisselend ook pleisters van het merk Sandoz (spécialité) afgeleverd gekregen. Bij het gebruik van ...