Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 23 april 2021
Bindend advies GcZ, 22 april 2021, SKGZ202001827
Vergoeding van ingediende nota’s voor zorg tijdens verblijf in een andere EU-lidstaat op grond van de zorgverzekering mag alleen mét instemming verzekerde. Ontbreekt deze dan moet worden getarifeerd.

Verzoekster heeft tijdens haar vakantie in Frankrijk zorgkosten gemaakt. De desbetreffende nota's zijn gesteld in de Franse taal. Navraag bij de ziektekostenverzekeraar leerde dat de nota's alleen in behandeling kunnen worden genomen als deze zouden worden ...

Gepubliceerd op 22 april 2021
Bindend advies GcZ, 21 april 2021, SKGZ202001543

Het geschil tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar spitst zich toe op de vraag of verzoekster gehouden is de openstaande vordering van € 556,30 (naar de stand van 9 november 2020) te voldoen. De ziektekostenverzekeraar heeft toegelicht dat dit ...

Gepubliceerd op 22 april 2021
Bindend advies GcZ, 21 april 2021, SKGZ202001114
Persoonlijke alarmeringsapparatuur wordt alleen vergoed als na een val direct medische of technische hulp van buitenaf noodzakelijk is.

Verzoekster is in het verleden diverse keren gevallen, en heeft op die momenten niet direct hulp kunnen inroepen. Haar huisarts heeft haar daarom aangeraden persoonlijke alarmeringsapparatuur aan te vragen. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag ...