Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Wat vindt u op KPZV.nl?

U vindt hier alle uitspraken (bindende adviezen) van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Bent u benieuwd naar eerdere beslissingen van de commissie? De bindende adviezen geven u hier inzicht in.

Op de hoogte blijven?

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van de nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor aanmelden.

Uitspraken zoeken

Problemen met uw zorgverzekeraar?

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de SKGZ. De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar.

Gepubliceerd op 13 april 2021
Bindend advies GcZ, 12 april 2021, SKGZ202001427
De ziektekostenverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is. Mogelijk bestaat wel aanspraak op vergoeding ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering, namelijk in geval na de uitgevoerde osteotomie een orthodontische afwijking bestaat. Dit is alsdan ter beoordeling van de ziektekostenverzekeraar.

Bij de ziektekostenverzekeraar zijn aanvragen gedaan voor een osteotomie en een orthodontische behandeling. De ziektekostenverzekeraar heeft meegedeeld dat de orthodontische behandeling niet wordt vergoed. De eveneens aangevraagde osteotomie is door de ...

Gepubliceerd op 9 april 2021
Bindend advies GcZ, 7 april 2021, SKGZ202002310
De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hoger PGB vv toe te kennen dan op basis van de (aangepaste) indicatie. De ziektekostenverzekeraar hoeft ook geen hoger bedrag uit te keren dan het PGB vv dat jaarlijks wordt toegekend.

Aan verzoeker is een PGB vv toegekend op basis van 8 uren en 10 minuten persoonlijke verzorging voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 30 november 2019. Verzoeker heeft in 2018 meer gedeclareerd dan het jaarbudget dat aan hem was toegekend. Het ...

Gepubliceerd op 9 april 2021
Bindend advies GcZ, 7 april 2021, SKGZ202001399
De ziektekostenverzekeraar mocht de door verzoeker ingediende nota voor medisch specialistische zorg afwijzen nu hierop geen DBC-code was vermeld.

Verzoeker heeft in een privékliniek een bovenooglidcorrectie beiderzijds laten uitvoeren. Voorafgaand aan de ingreep heeft hij telefonisch contact gehad met een medewerk(st)er van de ziektekostenverzekeraar. Tijdens dit gesprek is volgens verzoeker gezegd ...