Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

De commissie

De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). De SKGZ behandelt klachten van consumenten over hun zorgverzekeraar. De SKGZ is door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Financiën aangewezen tot buitengerechtelijke geschilbeslechter voor de zorgverzekeringen en de aanvullende ziektekostenverzekeringen. Dit betekent dat er geen rechter betrokken is bij de behandeling van klachten. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen is onpartijdig en onafhankelijk. Zorgverzekeraars hebben geen invloed op de behandeling van klachten.

Leden Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Mr. G.R.J. de Groot

Mr. G.R.J. de Groot werkte na zijn rechtenstudie als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Hij bouwde een praktijk op in de zorgsector. Hij promoveerde op het onderwerp ‘Tarieven in de gezondheidszorg’ en werd hoogleraar zorgverzekeringsrecht aan de VU. De Groot was lid van de Gezondheidsraad en verzorgde veel publicaties op het gebied van de zorg. Sinds mei 2018 is hij voorzitter van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Mr. L. Ritzema studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Hierna werkte ze 39 jaar als advocaat. Zij is lid geweest van de Raad van de Orde in het arrondissement ’s-Hertogenbosch en was ruim 10 jaar lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. Ze is lid van bet bestuur van de Stichting Tromp Percussion in Eindhoven en heeft in het verleden diverse andere bestuursfuncties gehad. Lidia Ritzema is sinds mei 2018 lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Mr. H.A.J. Kroon

Mr. H.A.J. Kroon is senior raadsheer en teamvoorzitter belastingrecht bij het Gerechtshof Den Haag. Sinds maart 2014 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Drs. S.J.J.M. Muijrers MMC is sinds november 2019 directeur van de SKGZ. Hiervoor vervulde zij verschillende directiefuncties in zowel de zorg als het bedrijfsleven. Zo was zij werkzaam bij Bartiméus (directeur), Stichting Philadelphia Zorg (rayondirecteur) en PWC (director). Mevrouw Muijrers is ook lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) en lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Huisartsopleiding Nederland.

Mr. drs. J.W. Heringa

Mr. drs. J.W. Heringa werkte als advocaat in de internationale advocatuur op het terrein van het Europees recht en later als specialist gezondheidsrecht. Vanuit zijn eigen bedrijf voorziet hij zorgaanbieders van gezondheidsrechtelijk advies. Daarnaast is hij voorzitter van de klachtadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming. Sinds maart 2020 is hij lid van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

Nieuwsbrief

Elke veertien dagen verschijnt er een overzicht van alle nieuwe uitspraken. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus komt de nieuwsbrief later dan normaal. We doen ons best deze zo snel mogelijk te versturen.