Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 3 december 2018, 2018030597, SKGZ201702145

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 december 2018
Datum publicatie: 14 januari 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorqverzekerinqswet, Farmaceutische zorg, magnesiumoxide 500 mg, magistrale bereiding

Bekijk ook binnen dit dossier: