Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 oktober 2019, 2019047779, SKGZ201901091

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 oktober 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten, uitneembare prothese, indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2019