Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 september 2021, SKGZ202100333

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 september 2021
Datum publicatie: 7 september 2021
De ziektekostenverzekeraar vordert de uitgekeerde zorgkosten in verband met zorg die verzoekster aan zichzelf heeft verleend terecht van haar terug.

Verzoekster heeft in de jaren 2017 tot en met 2021 declaraties bij de ziektekostenverzekeraar ingediend voor camouflagetherapie. Daarnaast heeft zij kosten voor de behandeling van lymfoedeem gedeclareerd. Aanvankelijk heeft de ziektekostenverzekeraar deze kosten vergoed. Achteraf is echter gebleken dat verzoekster zichzelf heeft behandeld en dat zij om die reden geen recht had op de uitgekeerde vergoeding. Om die reden heeft de ziektekostenverzekeraar de uitgekeerde bedragen van haar teruggevorderd. De commissie beslist dat dit terecht is.