Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 oktober 2020, SKGZ201900600

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 oktober 2020
Datum publicatie: 7 oktober 2020

Op 8 december 2014 heeft de zorgverzekeraar van verzoeker een betaling ontvangen van € 347,57. Dit bedrag is door de zorgverzekeraar in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering. Pas in 2019 is de zorgverzekeraar gebleken dat dit niet juist was, omdat verzoeker een betalingskenmerk had gebruikt. Indien de betaling correct was verwerkt, zouden de vorderingen niet zijn overgedragen aan de deurwaarder. Verzoeker werd intussen door de rechtbank veroordeeld tot het betalen van de openstaande bedragen. Hij is niet tegen dit vonnis in verzet gegaan. Het vonnis heeft daarmee kracht van gewijsde en de hierin vervatte beslissing moet door de commissie als vaststaand worden aangenomen.
De aanmelding van verzoeker als wanbetaler met ingang van 1 februari 2016 heeft daarom terecht plaatsgevonden en het financieel overzicht van de zorgverzekeraar is juist.