Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 februari 2021, SKGZ202001499

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Verzoekster moet het verplicht eigen risico voor zowel 2019 als 2020 aan de ziektekostenverzekeraar voldoen.

Verzoekster heeft in januari 2020 een staaroperatie ondergaan aan het ene oog, in maart 2020 gevolgd door een staaroperatie aan het andere oog. De oogkliniek waar beide ingrepen zijn uitgevoerd heeft voor deze zorg twee nota's gedeclareerd. De DBC voor de eerste operatie is geopend op 6 december 2019, de DBC voor de tweede operatie op 19 maart 2020. De ziektekostenverzekeraar heeft beide nota's verrekend met het verplicht eigen risico. De eerste nota met het verplicht eigen risico 2019, de tweede met het verplicht eigen risico 2020. Verzoekster meent dat vooraf vaststond dat een tweede staaroperatie zou volgen. De verrekening van het eigen risico 2020 is daarom onjuist. Alle kosten zouden moeten worden verrekend met het verplicht eigen risico 2019 omdat toen met het traject is gestart dan wel ten laste van 2020 omdat in dat jaar de beide operaties zijn uitgevoerd.
De commissie overweegt dat het hier twee afzonderlijke operatieve ingrepen betreft en dat het de oogkliniek om die reden was toegestaan voor elke staaroperatie een apart DBC-traject te openen. Voor de verrekening met
het eigen risico is de ingangsdatum van de DBC bepalend. Het eigen risico 2019 en 2020 werd daarom terecht berekend.