Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,8 november 2017,SKGZ201700722

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017

Veronderstelde fraude, Thailand, terugvordering vergoeding, beƫindiging zorgverzekering
en aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van
de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding
bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars en
Zorgverzekeraars Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2012 en 2013, verzoek afgewezen