Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ202000307

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Verzoekster heeft geen recht op een PGB vv, omdat zij niet in staat is de taken en verplichtingen die hieraan zijn verbonden zelfstandig of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger uit te voeren.

Verzoekster heeft bij de zorgverzekeraar een aanvraag ingediend voor een PGB vv. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een indicatie voor verpleging en persoonlijke verzorging. Ook moet verzoekster zelfstandig of met behulp van een wettelijk vertegenwoordiger aan alle taken en verplichtingen kunnen voldoen die horen bij het uitvoeren van een PGB vv. De commissie is van oordeel dat verzoekster aan deze laatste voorwaarden niet voldoet. Uit het zorgplan en de verklaringen die ten behoeve van verzoekster zijn gedaan, blijkt namelijk dat zij niet zonder hulp of steun het PGB vv kan beheren. Dit betekent dat de zorgverzekeraar geen PGB vv hoeft toe te kennen.