Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 februari 2010, SKGZ2009.00991

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 24 februari 2010
Datum publicatie: 21 maart 2011

Niet ontvangen polisbladen, niet ontvangen verzekeringsvoorwaarden, Artt. 6:232 e.v. en 7:932 Burgerlijk Wetboek, verzoek afgewezen