Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 24 juli 2019, SKGZ201801917

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019

Farmaceutische zorg, Bedrocan® (medicinale cannabis)
Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en
2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, verzoek afgewezen