Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 augustus 2021, 2021030350, SKGZ202100359

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 augustus 2021
Datum publicatie: 27 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Zittend ziekenvervoer, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2016, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.13 en 2.14 Bzv, 2.37 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2016.