Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 30 september 2019, 2019044675, SKGZ201900693

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 30 september 2019
Datum publicatie: 9 januari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal
toegekende uren
: Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en
2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: