Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 10 september 2019, 2019041583, SKGZ201900411

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 10 september 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Plastische chirurgie, tweede uitwendige neuscorrectie, vervolgbehandeling
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019