Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 6 juli 2020, 2020012600, SKGZ201902071

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 juli 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, hulpmiddelenzorg, Hylo®-Gel oogdruppels
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2014-2020, artt. 10, 11 en 14 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.9 Bzv, 2.5,
2.6 en 2.13 Rzv

Bekijk ook binnen dit dossier: