Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 3 mei 2022, 2022008752, SKGZ202101607

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 3 mei 2022
Datum publicatie: 23 juni 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, Freestyle Libre, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder o, Rzv.

Bekijk ook binnen dit dossier: