Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 juli 2011, SKGZ2010.00938

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 juli 2011
Datum publicatie: 28 juli 2011

Geneeskundige zorg, revalidatieprogramma „Herstel en Balans‟, bejegening, Voorwaarden zorgverzekering 2009-2010, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 en 2.6, en Bijlage 1 Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009-2010, verzoek afgewezen