Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 13 januari 2009, SKGZ2009.01155

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 13 januari 2009
Datum publicatie: 22 maart 2011

Geneeskundige zorg, dyslexiezorg, ongelijke behandeling, ingroei-model, Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.5a Bzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek afgewezen