Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 mei 2009, SKGZ2008.02304

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 mei 2009
Datum publicatie: 19 juli 2011

Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, bovenooglidcorrectie, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 10 en 11 Zvw, 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen