Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 20 juli 2021, 2021023239, SKGZ202100777

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 juli 2021
Datum publicatie: 2 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, laserontharing bij sinus pilonidalis
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2021.