Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 11 november 2019, 2019058417, SKGZ201900577

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 11 november 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (PGB), aantal
toegekende uren, afwijzing verzoek verlenging
Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10, 11 en 13a Zvw,
2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2017 en 2018