Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 april 2019, SKGZ201701957

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 3 april 2019
Datum publicatie: 4 april 2019

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), zorgplicht, zorgbemiddeling, omzetplafond, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 Bzv, gedeeltelijke toewijzing