Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 mei 2019, SKGZ201702216

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 24 mei 2019
Datum publicatie: 24 mei 2019

Farmaceutische zorg, Hylo-parinĀ® oogdruppels, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.8 en 2.9 Bzv, 2.5, 2.6 en
Bijlage 1 en 2 Rzv, , gedeeltelijke toewijzing