Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 februari 2021, 2021002117, SKGZ202002097

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 februari 2021
Datum publicatie: 26 april 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: