Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 28 januari 2021, 2020053546, SKGZ202001167

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 januari 2021
Datum publicatie: 21 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Verpleging en persoonlijke verzorging, indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020.