Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 augustus 2020, SKGZ202001151

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 augustus 2020
Datum publicatie: 18 augustus 2020
De aandoening OSAS is geen tandheelkundige aandoening op grond waarvan aanspraak bestaat op bijzonder tandheelkundige zorg.

Verzoekster heeft last van slaapapneu en in verband hiermee is voorgesteld een kaakoperatie uit te voeren. Om deze operatie goed te laten slagen is een orthodontische behandeling noodzakelijk. De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag voor de osteotomie goedgekeurd en die voor de orthodontische behandeling afgewezen.
Op een orthodontische behandeling bestaat alleen recht bij een indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. Uit de beschikbare informatie in het dossier blijkt niet dat deze bij verzoekster aanwezig is. De aandoening slaapapeu (OSAS) is geen tandheelkundige aandoening. De behandeling komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de zorgverzekering.