Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 9 november 2020, SKGZ202000833

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 9 november 2020
Datum publicatie: 11 november 2020
De commissie beslist dat de tandheelkundige behandeling niet hoeft te worden vergoed omdat deze niet plaatsvindt binnen één jaar na het ongeval. Geen beroep op afwijkend beleid van de verzekeraar. Geen strijd met redelijkheid en billijkheid bij toepassing van de termijn.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Voorwaarde hierbij is dat de behandeling plaatsvindt binnen één jaar na het ongeval, tenzij het noodzakelijk is om een (definitieve) behandeling uit te stellen, doordat het gebit niet volgroeid is. Dit is bij verzoekster niet aan de orde. De ziektekostenverzekeraar wijkt in uitzonderlijke gevallen af van de verzekeringsvoorwaarden. De situatie van verzoekster valt hier niet onder. Dat onverkorte toepassing van de termijn in haar geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is vermag de commissie niet in te zien. Tot slot is niet gebleken dat de ziektekostenverzekeraar verzoekster onvoldoende heeft geïnformeerd.