Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2020, SKGZ201901682

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 29 oktober 2020
Een zorgverzekeraar hoeft geen PGB vv toe te kennen voor zorghandelingen waarvan de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd.

Verzoeker maakt aanspraak op een PGB vv op basis van 21 uren persoonlijke verzorging en 7 uren verpleging per week. De ziektekostenverzekeraar heeft besloten slechts een PGB vv toe te kennen voor diabeteszorg op basis van 3 uren en 30 minuten verpleging per week. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar geen hoger PGB vv hoeft toe te kennen, omdat van de overige zorghandelingen de geneeskundige context onvoldoende is onderbouwd.