Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 november 2021, SKGZ202100065

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 november 2021
Datum publicatie: 17 november 2021
De ziektekostenverzekeraar hoeft geen hoger PGB vv toe te kennen dan waarvoor de indicerend wijkverpleegkundige gestelde indicatie.

De indicerend wijkverpleegkundige heeft aanvankelijk een hogere indicatie gesteld voor verpleging en persoonlijke verzorging. Zij heeft besloten deze indicatie te verlagen nadat hierover contact heeft plaatsgevonden met de ziektekostenverzekeraar. Niet is gebleken dat de indicerend wijkverpleegkundige tegen haar zin of onder druk met de verlaging heeft ingestemd.