Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201901979

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

Verzoekster heeft MS, waarvoor zij wordt behandeld met fysiotherapie en oefentherapie door twee verschillende zorgverleners. De ziektekostenverzekeraar heeft vergoeding afgewezen omdat de zorg niet doelmatig is. De commissie beslist dat niet aannemelijk is gemaakt dat de zorg wèl doelmatig is. Onder andere hebben beide zorgverleners geen contact met elkaar over de behandeling.