Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 16 oktober 2020, SKGZ202000619

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 16 oktober 2020
Datum publicatie: 19 oktober 2020
De commissie beslist dat geen aanspraak bestaat op implantaten in combinatie met een vaste constructie.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar gevraagd om een in Portugal uit te voeren implantaatbehandeling
in combinatie met een vaste constructie te vergoeden. De ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker meegedeeld dat hij alleen aanspraak heeft op een implantaatbehandeling in combinatie met een uitneembare prothese.
De commissie overweegt dat verzoeker een (verzekerings)indicatie heeft voor bijzondere tandheelkundige hulp. In dat kader bestaat enkel aanspraak op een implantaatbehandeling in combinatie met een uitneembare gebitsprothese. De aanvraag is dan ook door de ziektekostenverzekeraar terecht afgewezen.