Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 6 mei 2020, 2020017610, SKGZ201900074

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 6 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, behandelingen paradontitis na medicijngebruik
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artikel 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019.