Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 4 december 2020, 2020031418, SKGZ202000134

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 4 december 2020
Datum publicatie: 20 juli 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, EU/EER, Belgiƫ, geneeskundige zorg, onderzoek en behandeling van Late Stage Lyme
Disease en S.I.BO., stand wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, art. 20 Vo. nr.
883/2004, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019