Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,22 augustus 2018,2018022605,SKGZ201701429

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 augustus 2018
Datum publicatie: 12 november 2018

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, geneeskundige zorg, fertiliteitsonderzoek, ontbreken
verwijzing, hoogte vergoeding