Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 april 2021, SKGZ202001560

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 7 april 2021
Datum publicatie: 9 april 2021
Voor de ingangsdatum van de zorgverzekering van verzoeker is de datum van ontvangst van de aanvraag door de zorgverzekeraar bepalend.

Verzoeker heeft op 12 februari 2020 een brief gestuurd naar de zorgverzekeraar om zich aan te melden voor een zorgverzekering. Omdat verzoeker niets van de zorgverzekeraar hoorde, heeft hij op 2 maart 2020 via internet een aanvraag voor een zorgverzekering ingediend. De zorgverzekeraar heeft deze aanvraag op dezelfde dag geaccepteerd.
Ingevolge artikel 5 Zvw gaat de verzekering in op het moment van ontvangst van de aanvraag door de zorgverzekeraar. De brief van 12 februari 2020 is volgens de zorgverzekeraar niet ontvangen en verzoeker kan het tegendeel niet bewijzen. Daarom heeft de zorgverzekeraar de ingangsdatum van de zorgverzekering terecht op 2 maart 2020 gesteld.