Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 augustus 2008, SKGZ2008.00233

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 27 augustus 2008
Datum publicatie: 20 juli 2011

Toezending kopie overeenkomsten tussen zorgverzekeraar en de door hem gecontracteerde zorgaanbieders, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 10, 11 Zvw, 2.1 en 2.2 Bzv, verzoek afgewezen