Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

advies Zorginstituut Nederland, 20 augustus 2012, 2012087681, SKGZ201102574

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 20 augustus 2012
Datum publicatie: 8 november 2016

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, fysiotherapie, chronische lijst