Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 12 november 2020, 2020046393, SKGZ202001192

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 november 2020
Datum publicatie: 4 januari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, amitriptyline crème 10%, rationele farmacotherapie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en
2.8 Bzv, 2.5 en Bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2020