Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 30 september 2020, SKGZ202001351

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 30 september 2020
Datum publicatie: 2 oktober 2020
Verzoeker heeft aanspraak op volledige vergoeding van de kosten van steunkousen, ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker gebruikt al 20 jaar steunkousen, die jaarlijks worden vervangen. In 2020 kon de afspraak bij zijn vaste leverancier niet doorgaan, waarop hij zich heeft gewend tot een andere leverancier. Die bleek – achteraf - de kosten al vóór de levering van de kousen te hebben gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar, terwijl zijn vaste leverancier pas declareert bij levering. De ziektekostenverzekeraar wees vergoeding van de steunkousen af omdat deze zouden zijn geleverd binnen 365 dagen na de vorige levering. Feitelijk bleek dit echter niet het geval te zijn. De ziektekostenverzekeraar had al coulance halve een deel van de nota aan verzoeker vergoed.
De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de hele nota te voldoen, ten laste van de zorgverzekering. Partijen verschillen niet erover van mening dat normaal gesproken pas na 365 dagen gebruik niet langer sprake is van een adequaat functionerend hulpmiddel. Het betreft hier echter geen voortijdige vervanging, omdat sinds de vorige leveringsdatum 365 dagen zijn verstreken.