Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,12 december 2018,SKGZ201800201

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 12 december 2018
Datum publicatie: 17 december 2018

Premie, hoogte betalingsachterstand, verjaring zorgkostennota's, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2010, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2006-2008, verzoek afgewezen