Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 juni 2021, SKGZ202002501

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 juni 2021
Datum publicatie: 4 juni 2021
Opzegging zorgverzekering mocht worden geweigerd vanwege premieachterstand.

Verzoeker voert aan dat de ziektekostenverzekeraar zich ten onrechte op het standpunt stelt dat nog sprake is van een betalingsachterstand. Hierdoor is ook de door hem gedane opzegging van de zorgverzekering met ingang van 1 januari 2021 ten onrechte geweigerd. De ziektekostenverzekeraar stelt daarentegen dat verzoeker de verschuldigde premie voor de maand april 2020 nog niet heeft betaald en dat om die reden de opzegging van de zorgverzekering terecht is geweigerd.
De commissie oordeelt dat de ziektekostenverzekeraar een betaling van verzoeker conform het bepaalde in artikel 6:43 BW mocht corrigeren. Na deze uitgevoerde correctie is door verzoeker niet aannemelijk gemaakt dat hij de verschuldigde premie voor de maand april 2020 heeft voldaan. Daarom staat deze premie nog open en werd de door verzoeker gedane opzegging van de zorgverzekering terecht geweigerd.