Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 januari 2020, SKGZ201901925

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 22 januari 2020
Datum publicatie: 23 januari 2020

De ziektekostenverzekeraar heeft een formele controle verricht. Hieruit is naar voren gekomen dat alternatieve zorg aan verzoeker, verzekerde 1 en verzekerde 2 is verleend door een partner, kind, ouder of inwonend (ander) familielid. In deze situatie bestaat geen aanspraak op vergoeding van alternatieve zorg. De ziektekostenverzekeraar heeft de kosten van de alternatieve zorg daarom ten onrechte vergoed. De commissie overweegt dat de ziektekostenverzekeraar tijdig, want binnen de verjaringstermijn, aanspraak heeft gemaakt op het onverschuldigd betaalde bedrag van totaal € 1.912,50. Onbekendheid met de polisvoorwaarde of het gegeven dat verzoeker, verzekerde 1 en verzekerde 2 door het tijdsverloop niet meer de mogelijkheid hebben de alternatieve zorg elders te betrekken, vormen geen redenen te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar zijn recht tot terugvordering niet mag uitoefenen.