Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 december 2019, SKGZ201901994

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 18 december 2019
Datum publicatie: 19 december 2019

Verzoekster heeft op verschillende data bij de ziektekostenverzekeraar declaraties ingediend van bij haar uitgevoerde echo's. Nadat de nota's van de echo's door de ziektekostenverzekeraar waren afgewezen heeft verzoekster de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissingen gevraagd. Hierop heeft de ziektekostenverzekeraar telkens aan verzoekster meegedeeld dat de kosten volledig worden vergoed. Verzoekster vraagt de commissie voor recht te verklaren dat de ziektekostenverzekeraar toekomstige declaraties direct moet vergoeden. De commissie volgt verzoekster hierin. Dit omdat de gedeclareerde zorg verzekerd en geïndiceerd is en tevens is voldaan aan de overige voorwaarden. Daarbij voldoen de nota's aan de eisen die in de regelgeving en de voorwaarden van zorgverzekering zijn vermeld. De commissie beslist dat ziektekostenverzekeraar zijn systeem zo moet inrichten dat de nota's die voor vergoeding in aanmerking komen niet langer automatisch worden afgewezen.