Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies Gcz, 24 juli 2019, SKGZ201801736

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 26 juli 2019
Datum publicatie: 26 juli 2019

EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, chemotherapie met ramuncirumab en
irinothecan bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004, verzoek afgewezen