Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 3 oktober 2007, SKGZ2006.02291 (ANO07.244)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 3 oktober 2007
Datum publicatie: 22 februari 2011

Mondzorg, tandheelkundige implantaten, second opinion, gegroeide kaak, Voorwaarden zorgverzekering 2006, art. 11 Zvw, 2.7 Bzv, verzoek afgewezen