Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900670

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 21 november 2019

Samenvatting bindend advies
Verzoekster krijgt zorg van de B12-kliniek. De ziektekostenverzekeraar is lopende het kalenderjaar gestopt met het vergoeden hiervan, omdat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De commissie overweegt dat uit het advies van het Zorginstituut kan worden afgeleid dat de zorg die aan verzoekster is verleend wél voldoet aan dit criterium. Uit het advies blijkt echter ook dat verzoekster niet redelijkerwijs is aangewezen op behandeling met B12-injecties, zodat niet is voldaan aan de geldende verzekeringsvoorwaarden. In tegenstelling tot hetgeen verzoekster heeft betoogd, kan haar dit worden tegengeworpen. Zij heeft daarom geen aanspraak op vergoeding van de nota's van de zorgaanbieder ten laste van de zorgverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering kent geen dekking voor de onderhavige zorg.