Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 26 mei 2020, 2020019908, SKGZ201901567

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 mei 2020
Datum publicatie: 10 september 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
EU/EER, Spanje, geneeskundige zorg, medisch specialistische revalidatie,
hulpmiddelenzorg, zittend ziekenvervoer, indicatie, doelmatigheid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4, 2.9, 2.13 en 2.14 Bzv,
2.1, 2.6, 2.12 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr.
883/2004.