Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 15 september 2021, SKGZ202100630

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 15 september 2021
Datum publicatie: 16 september 2021
Verzoekster heeft geen medische noodzaak voor gebruik van Ascal Brisper Cardio Neuro bruistabletten 100 mg.

Verzoekster heeft een hart- en een herseninfarct gehad. Daarnaast lijdt zij aan diabetes type 2 en maakt zij gebruik van een rolstoel. Door haar aandoeningen kan verzoekster de sachets van het preferente middel acetylsalicylzuur 80 mg moeilijk openen. De huisarts heeft daarom Ascal Brisper Cardio Neuro bruistabletten 100 mg voorgeschreven.
De ziektekostenverzekeraar meent dat geen sprake is van een medische noodzaak voor deze bruistabletten. De commissie volgt dit standpunt, omdat de medische noodzaak niet nader is onderbouwd. Ook is onduidelijk welke klachten verzoekster heeft ervaren bij het gebruik van dispergeerbare tabletten acetylsalicylzuur 80 mg en hoe lang zij dit alternatief heeft gebruikt.