Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 9 september 2020, SKGZ201901991

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Opgelost, verzekerde stemt in met voorstel
Datum uitspraak: 9 september 2020
Datum publicatie: 10 september 2020
De commissie stelt vast dat partijen ter zitting overeenstemming hebben bereikt over het geschil

De ziektekostenverzekeraar heeft per brief verklaard dat de aanmelding van verzoeker als wanbetaler bij het CAK met ingang van 1 augustus 2020 onterecht was en dat deze aanmelding is teruggedraaid. Daarnaast is de ziektekostenverzekeraar bereid verzoeker tegemoet te komen door aan hem alsnog de korting te geven waarop een verzekerde recht heeft als de jaarpremie in één keer wordt voldaan. Daarnaast is de ziektekostenverzekeraar bereid het entreegeld aan verzoeker te vergoeden en de incassokosten te laten vervallen. Verzoeker heeft met dit voorstel ingestemd.